TARİHÇE

Derneğimiz; Bireylerin kişisel gelişimlerini desteklemek ve var olduğumuz insanlık ailesinin gelişimine katkı sunmayı kendine görev edinmiş 14 üniversite öğrencisi ve 1 Psikolojik Danışman Ve Rehber Öğretmen tarafından 15.10.2018 tarihinde Trabzon ilinde kurulmuştur.

AMAÇLARIMIZ

GİRİŞİMCİLİK

Türkiye’de sosyal girişimciliği ve inovasyonu geliştirmeye yönelik çalışmak

GÖNÜLLÜLÜK

Bireylerin gönüllülük bilincini arttırmak ve sosyal sorumluluk becerilerini geliştirmek

ERİŞEBİLİRLİK

Dezavantajlı bireylerin sorunlarının tespiti ve çözüm odaklı projeler geliştirmek

ÜRETKENLİK

Ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirmek Projeler üretmek ve hayata geçirmek

FAALİYET ALANLARIMIZ

Eğitim, kültür ve sanat, bilim, teknoloji, sağlık, spor, gençlik, medya, çevre, turizm, sosyal risk içermeleri gibi alanlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

MİSYONUMUZ

Bireylerin gelişim ihtiyaçlarına ve temel insan haklarına dayalı, Eşitlikçi bir sivil toplum kültürünü savunmak ve geliştirmeye çalışmak.

VİZYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası düzeyde sivil insiyatiflerin oluşumuna ve güçlenmesine katkı sağlamak, ‘’Uluslararası Sivil Toplum Ağı’’ aracılığıyla Geleceğin dünyasında sivil toplumu inşasına katkı sunmak.

ETİK İLKELERİMİZ

1. Eşitlik
2. Adalet
3. Şeffaflık
4. Dürüstlük

5. Güvenilirlik
6. Hesap Verebilirlik
7. Yaratıcılık
8. Erişilebilirlik

9. Savunuculuk
10. Bilimsellik
11. Evrensellik

TOP