Sıralama Çeşiti Sıralama
  • Biz Hepimiz

    Biz hepimiz dikenli tellerle sarılıyız, her ilişkide bir par- çamız kalır ve bölüne bölüne biteriz de. En büyük hü- ...
  • İyiliği Dünyaya Yayma Projesi

    Yeryüzündeki nimetin külfetin herkese eşit şekilde paylaşıldı, iyiliğin ve güzelliğin hakim olduğu yeni bir dünyayı ...
  • Dünya Aydan Büyüktür Projesi

    Dünyanın aydan daha büyük olduğu, ayın dünyadan küçük olduğu nu mars ve Jüpiter halkına iletilmesi....